FAKTOR, FAKTORING, HITELBIZTOSÍTÁS - BELFÖLDÖN ÉS NEMZETKÖZI PIACOKON EGYARÁNT


Hitelbiztosítás
Faktor, Faktoring
Kapcsolatfelvétel

Export Faktor, Multi Faktor
Beszállítói Faktor, Start Up Faktor
Termelői Faktor, Gyártói Faktor
Szállítmányozói Faktor


Elérhetőségeink

Credit Management Kft
Mobil: + 36 20 586 3390
E-mail: iroda@hitelbiztositas.com

www.hitelbiztositas.com
Cégj.sz.: 01-09-944042
Adószám: 22798738-2-41
Székhely: 1027 Budapest, Erőd u. 18. III/20.
Adatvédelmi azonosító: NAIH-63420/2013

A 100%-os kockázatvállalás ideje lejárt!
Biztosítsa belföldi és nemzetközi kereskedelmi együttműködéseit
Hitelbiztosítás "vevői nemfizetések elleni biztosítási védelem" segítségével

Az áru és szolgáltatáskihelyezéssel, áruhitelezéssel járó lehetséges veszteségek, egyre több vállalatvezetőt késztetnek a követeléskezelői intézkedésiterveik felülvizsgálatára, a hitelbiztosítás igénybevételére. Az éves árbevételhez mért alacsony követelésállományok, a követeléskezelésben képzett munkatársak és a külsős tartozás behajtó, követeléskezelő cégek hatékony munkája ellenére, időről-időre, áruhitelezési veszteségek keletkezhetnek bármely nagyvállalat életében. A veszteségek, többnyire az előre nem várt negatív események következménye.

Léteznek olyan előre nem látható, tényezők, amelyek a legképzettebb pénzügyi munkatárs kockázatelemző-jövőbelátó képességét is próbára tehetik. Az ügyfelek fizetőképességet jelentősen befolyásoló negatív események okozta vevői nemfizetés és fizetésképtelenség kárainak enyhítésére nyújthat költséghatékony megoldást a hitelbiztosítás.

Hitelbiztosított vállalati működés mellett, az áru és szolgáltatás kihelyezésből eredő kockázatok szerződésben meghatározott részét a biztosító átvállalja, az elszenvedett kár akár 70-90%-os részét megtéríti. A lehetséges károk elkerülése érdekében olyan eszközökkel és szolgáltatásokkal támogatja a biztosítottat, mint a vevők bonításvizsgálata, a vevőnek adható maximális vásárlási limit/hitelkeret megadása, a biztosítás alá vont vevők folyamatos monitoringozása.

A belföldi és nemzetközi hitelbiztosítás folyamatának szerves részét képezik az országokon és kontinenseken átívelő valós, naprakész céginformációk. Hitelbiztosítási esemény bekövetkezésekor, a pénzügyi veszteségek mérséklése érdekében, a hitelbiztosító által finanszírozott belföldi és nemzetközi tartozás behajtás, követeléskezelés is a kárenyhítés részét képezi.

- A hitelbiztosítással védett belföldi és nemzetközi tranzakciók, egészen új távlatokat jelenthetnek a vállalatvezetők jelen és jövőbeni üzleti terveiben. Az áruhitelezésből származó lehetséges veszteségek mértéke 100%-ról, akár 0-20%-ra zsugorodhat.
- új, korábban bizonytalannak vélt beszállításokat, megrendeléseket teljesíthet, piacot bővíthet
- nemzetközi piacokon is számíthat a hitelbiztosítás nyújtotta előnyökre
- a hitelbiztosítás elfogadott biztosítékként, a biztosított könnyebben juthat hitelhez, a hitelbiztosítás bankokra engedményezhető
- hitelbiztosítás esetén a Faktor, Faktoring is egyszerűbben igénybe vehető

Tájékoztatjuk, hogy a fenti, figyelemfelkeltést szolgáló, hitelbiztosítást bemutató rövid leírásunk nem minősül ajánlat, illetve nyilatkozattételnek. Nem jogosít fel ajánlat elfogadására, szerződés aláírására, pénz átvételére. Oldalunk működése a szolgálattás népszerűsítését szolgálja, hogy a kapcsolatfelvételek révén a teljes körű tájékozattás megvalósulhasson.

A weboldalon elhelyezett tartalmak védett tartalomnak minősülnek. Azok részben vagy egészben történő másolása, jogosulatlan felhasználása, harmadik félnek történő továbbítása, nyilvános közzététele kizárólag a hozzájárulásunkkal történhet. Bármely nem kívánt visszaélés jogi eljárást és kártérítési igényt von maga után.

A hitelbiztosítás múltja: A hitelbiztosítás, az áru és szolgáltatás kihelyezéssel egy időben fogalmazódott meg igényként a kereskedelmi folyamatokban. Főleg a jelentős kockázatokkal járó, országokon átívelő kereskedelmi tevékenység térhódításával teremtett egyre nagyobb vákumot a szolgáltatás nyújtására. Az áruhitelezésből származó lehetséges veszteségben rejlő kockázatok az 1989-90-es évektől már Magyarországon is jó lehetőséget kínáltak Európa három legnagyobb hitelbiztosítójának. Kezdetben a nagyvállalati, állami vállalatok kockázatainak átvállalása jelentette a hitelbiztosítási tevékenység gerincét.

A hitelbiztosítás jelene: A hitelbiztosítás jelentősége ugrásszerűen megnövekedett abban a gazdasági légkörben, amiben egy jelenlegi vállalat, vállalkozás létezni kényszerül. Hetek, napok alatt bővülnek-szűkülnek egyes ágazatok lehetőségei, egyik napról a másikra változnak a legtőkeerősebbnek vélt üzleti partnerek likviditási mutatói. Az egész világot átszövő globális kereskedelmi hálózatban egyre kevesebb a biztos pont. Mindezek mellé túltermelés, erősödő eladási kényszer, éles piaci verseny párosul. Jelentősen megnövekedett a vállalatok életét kísérő kockázatok mértéke. A hitelbiztosítás növekvő ütemben igyekszik mérsékelni a vevői nemfizetésekből, fizetésképtelenségekből eredő veszteségeket, kockázatokat.

A hitelbiztosítás jövője: A hitelbiztosítás mindig a jövőbe mutat. Önmagában a stabil vállalati működés, a hitelbiztosítás pozitív szelektáló hatása, a kereskedelmi együttműködések zökkenőmentes lebonyolítása, mind-mind olyan környezetet teremtenek, amiben jut idő, energia és elegendő forrás a célkitűzések eléréséhez. A hitelbiztosításban érdekelt vállalatok egyszerűbben lépnek egymással együttműködésre. A hitelbiztosított vállalatok száma évről évre növekszik. Egyes Európai régiókban a nagyvállalatok 40-50%-a már kizárólag biztosítási védelem mellett alakít ki kereskedelmi kapcsolatot egymással.

A hitelbiztosítás folyamata: A hitelbiztosítás folyamata előzetes igényfelméréssel, hitelbiztosítás előminősítéssel, hitelbiztosítás ajánlatból, szerződéskötésből áll az első szakaszában. A hitelbiztosítási folyamat részeként a biztosító komplex Credit Management hátterével ellenőrzi a kereskedelmi folyamatokat, monitoringozza a kereskedelmi partnereket. Egyedülálló eszközeivel igyekszik megelőzni hogy vevői nemfizetésből, vagy fizetésképtelenségből eredő károk keletkezzenek. A hitelbiztosítás teljes folyamatáról személyes és részletes tájékoztatást kérhet az ország bármely régiójából - Tájékoztatás kérése.

A hitelbiztosítás tévhitek: A hitelbiztosítás kapcsán számos tévhit igyekszik elterelni a döntéshozók figyelmét a szolgáltatás lehetséges előnyeiről, különböző érdektől vezérelten. Általánosságban szokás emlegetni a biztosítási védelem költséges mivoltát, amit jellemzően azok állítanak erélyesen, akik nem kértek még "személyre", vállalatra szabott egyedi ajánlatot. A biztosítási védelem konkrét díját, csak és kizárólag egy előzetes igényfelmérés és ajánlatkérés alkalmával lehet megismerni. Az ajánlatkérés természetesen díjmentes.

Igen sok alkalommal hangzik el az előzetes érdeklődések során, hogy igazán jó hitelbiztosítói árakat csak a bróker, vagy csak az ügynök, vagy csak a közvetlen biztosítói kapcsolatfelvétel tud kialakítani. A biztosítási díjak mindig az igényfelmérést végző személy rátermettségétől, az ágazattól, a vállalaton belüli célkitűzésektől, az elszenvedett korábbi károktól, a biztosított partnertől és számos más tényezőtől függenek. Egy biztosítási bróker megbízás, vagy hitelbiztosítói ügynöki megbízás nem jelenthet garanciát a legjobb biztosítási konstrukcióra. A könnyebbnek vélt út: pl: majd a bróker kialkudja a legjobb feltételeket, gyakran előnytelen biztosítási feltételekhez, alacsonyabb hitelkeretekhez, magasabb Önrészhez és számos más előnyvesztéshez vezethet. Legyen tájékozott, vegye kezébe az ajánlatkéréseket, győződjön meg személyesen a lehetőségeiről.

A biztosító csak a jó ügyeletekt biztosítja, hangzik el gyakran ez a kijelentés is. Amennyiben a felek (biztosító, biztosított) azonos cél mentén dolgoznak együtt, ott hosszútávon, jellemzően jó biztosítási díjakat és magas arányú biztosított forgalmat lehet kialakítani. Ahol a felek "elbeszélnek" egymás mellett, tehát a döntés már adott egyik fél részéről a konkrétumok ismerete nélkül, vagy nincs meg a nyitottság a biztosító által levont konzekvenciáknak a mindennapi kereskedelmi életbe történő beépítéséhez, ott jellemzően nem sikerül jó feltételeket kialkudni. Az Ön vállalatára vonatkozó biztosítói díjakat, Ön is csak egy részletekbe menő díjmentes felmérés után fogja megtudni. Kérjen díjmentes előminősítést és ajánlatot

A hitelbiztosítás nyertesi: Azok a vállalatok, vállalkozások, akik a vevői nemfizetésekből eredő lehetséges kockázataik csökkentésére törekszenek. A Hitelbiztosítást eredményesen használó döntéshozók minimalizálhatják a fizetésképtelenségből, vevői nemfizetésből eredő lehetséges veszteségeiket. Piacot bővíthetnek, forgalmat növelhetnek, új együttműködéseket kezdeményezhetnek jól behatárolható kockázatok mentén.

A hitelbiztosítás hasznos velejárói: A hitelbiztosítás nem összehasonlítható a hagyományos biztosítási termékekkel. Sokrétű vevő és beszállító minősítés, elemzés, nemzetközi és belföldi követelésbehajtás is természetes velejárója a szolgáltatásnak.

A hitelbiztosítás ágazatai: A hitelbiztosítás szorosan összefonódva a Faktor, Faktoring lehetőségeivel a legtöbb ágazatban jelen van. A fontosabb ágazatokban már évtizedekkel ezelőtt is léteztek veszélyközösségek. Gyártás, termékelőállítás, mezőgazdasági termelés, kül- és belkereskedelem, IT-elektronika, Olajipar...stb. Bármely ágazatban is tevékenykedik, vélhetően Ön is számíthat a biztosítási védelem nyújtotta előnyökre. Ha bizonytalan új vagy régi partnereit illetően, ha új piaci szereplőkkel szerződne, vegye fontolóra a hitelbiztosításban rejlő lehetőséget, kérjen vállalkozására szabott egyedi igényfelmérést és ajánlatot.

A hitelbiztosítás lehetséges országhatárai: A hitelbiztosítás a legfontosabb országokban már régóta elérhető szolgáltatás. Három kontinens jelentősebb országaiban közvetlen képviseleten keresztül, mint pl: Ausztria, Amerikai Egyesült Államok, Albánia, Andorra, Ausztrália, Belgium, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Dánia, Dubai, Észtország, Franciaország, Finnország, Görögország, Hollandia, Hong Kong, Horvátország, Indonézia, Izland, Írország, Kanada, Kína, Koszovó, Liechtenstein, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Moldova, Montenegró, Norvégia, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Egyéb FÁK....stb.

Hitelbiztosítás alá nem vonható területek: Anya és leányvállalatok, cégcsoportok közötti ügyletek nem képezhetik biztosítás alapját. Ugyanez vonatkozik a jellemzően készpénzes pénzmozgással teljesített együttműködésekre. Hitelbiztosítás nem terjed ki magánszemélyek nemfizetései elleni biztosítási védelemre. A magánszemélyekkel megegyező kategóriába esnek az egyéni vállalkozások is.

Hitelbiztosítás tanácsadás: Talán a legfontosabb része egy hitelbiztosítói kapcsolatfelvételnek, a hitelbiztosítói tanácsadás. Meghatározni a biztosítási igény nagyságát, felmérni egy vállalat lehetőségeit, láthatóvá tenni a biztosítási védelem meglétével elérhető lehetséges célokat, kizárni vagy épp biztosítási védelem alá vonni egyes országok felé indított kereskedelmi együttműködéseket, jól érthetően és áttekinthetően előadni a biztosítási védelemmel járó feladatokat, mind olyan területek, ami rátermettséget és hozzáértést kíván. Előzetes telefonos vagy e-mailes időpont egyeztetést követően biztosítási tanácsadó az Ön rendelkezésére áll. Kérjen időpontot és személyes tájékoztatást.
Copyright @ 2012 www.hitelbiztositas.com All rights reserved - minden jog fenntartva! A weboldalon elhelyezett tartalmak védett tartalomnak minősülnek. Azok részben vagy egészben történő másolása, jogosulatlan felhasználása, harmadik félnek történő továbbítása, nyilvános közzététele kizárólag a hozzájárulásunkkal történhet. Bármely nem kívánt visszaélés jogi eljárást és kártérítési igényt von maga után.

tartozás behajtás, követeléskezelés, adósság behajtás nemzetközi adósságbehajtás, adósságbehajtás külföldön